Koulutuspaketit

 • Koulutamme johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä keskustelemaan rakentavasti. Kohtaamiset herättävät tunteita, joiden hallintaa voi oppia.
 • Tunteiden tunnistaminen ja hallinta helpottaa puhumista.

1. Koulutamme esimiehiä antamaan palautetta tuloksellisesti.

 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on opittava taito.
 • Vain oikein annettu ja vastaanotettu palaute tuottaa tulosta.

2. Koulutamme esimiehiä tunnistamaan työkykyyn liittyvät riskit ja kustannukset.

 • Varhaisen tuen keskusteluista on mahdollista tehdä rutiinia.
 • Työkykyyn liittyvien asioiden ratkaiseminen vaatii osaamista.

3. Koulutamme esimiehiä tulostavoitteiden asettamisessa.

 • Oikein asetetut tulostavoitteet selkeyttävät johtamista.
 • Tulostavoitteiden avoimuus ja julkisuus.

Koulutuksemme sisältävät:

 • Ennakkoinfotilaisuudet ja osallistujien sitouttaminen.
 • Ennakkotehtäviä, jotka suuntaavat osallistujan koulutuksen aiheeseen.
 • Harjoituksia, joilla tuetaan kokemuksellista oppimista työelämän aidoissa ongelmatilanteissa toimimisesta.
 • Afectar® -tukimateriaalin osallistujille oman esimiestyön kehittämisen tueksi.
 • Afectar® -palautteen yrityksen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Pyydä tarjous: myynti@afectar.fi
puh. 044 977 4888

Tukea ristiriitoihin ja työuupumukseen työyhteisöille:

Tarjoamme ratkaisuja työnorganisointiin ja esimiestyöhön. Ulkopuolinen asiantuntija pystyy selkeyttämään tilannetta ja auttaa löytämään ratkaisuja.

1. Arviointikeskustelu
2. Ryhmävalmennus
3. Toimenpidesuunnitelma
4. Seuranta

Pyydä tarjous: myynti@afectar.fi tai puh. 044 977 4888

Työkykyjohtamisen ja suorituksenjohtamisen konsultointi- ja asiantuntijapalvelut:

Tuemme yritystä suoriutumisen johtamisessa ja kouluttamme tiedostamaan ja toimimaan ratkaisujen löytämiseksi.

Tiedostaminen

1. Autamme tunnistamaan työkykyyn vaikuttavat tekijät.
2. Autamme arvioimaan suoriutumisvajeen kustannukset.
3. Autamme ymmärtämään johtamisen, työolojen, terveyden, työn, tavoitteiden, työterveyshuollon ja esimiestyön vaikutuksen työkykyyn.
4. Autamme tekemään säästöjä tuottavia toimintatapoja suoriutumisen ja työkyvyn johtamiseen.
5. Autamme löytämään tehokkaat tavat toimia työterveyshuollon kanssa.

Toiminta

1. Koulutamme johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä keskustelemaan rakentavasti.

 • Kohtaamiset herättävät tunteita, joiden hallintaa voi oppia.
 • Tunteiden tunnistaminen ja hallinta helpottaa puhumista.
Ratkaisu:

1. Vähennämme työkykyyn liittyviä riskejä ja poistamme niitä.

 • Useimmat työkykyyn ja suoriutumiseen vaikuttavat asiat voidaan hallita hyvällä johtamisella.

2. Luomme  pysyvän muutoksen suoriutumisen johtamiseen.

 • Suoriutumisen johtaminen vaatii jatkuvaa keskustelua ja seurantaa.

3. Löydämme  kustannustehokkaat ja pysyvät ratkaisut osatyökykyisille henkilöille.

 • Osatyökykyisten tilanteeseen on olemassa paljon hyviä vaihtoehtoja.

4. Neuvomme  työnantajaa erilaisten tukimuotojen käytöstä.

 • Useimpiin suoriutumisen ongelmatilanteisiin on mahdollista saada rahallista ja asiantuntijatukea.

Pyydä tarjous: myynti@afectar.fi tai puh. 044 977 4888

Yksilövalmennukset:

Ohjausta ja tukea työuupumukseen:

1. Kuuntelemme sinua; autamme sinua katsotaan tilannetta toisin, ulkopuolisen silmin.
2. Opetamme sinua tahtomaan toisin. Autamme sinua löytämään uusia päämääriä. Motivoimme löytämään omat tarpeesi.
3. Ohjaamme sinua tekemään asiat toisella tavalla. Löydät uudenlaisia tapoja tehdä työsi. Aktivoimme ja neuvomme, miten toimia.

Kolmella -  viidellä tapaamisella autamme sinut eteenpäin ja uudenlaiseen suhtautumiseen ja tekemisen tapaan. Tapaaminen 1,5 tuntia a 300€.

Ohjausta ja tukea työelämään:

1. Täytät ennakkotehtävän, jossa kerrot, mihin asioihin haluat apua tai selkeyttä.
2.  Ensimmäisessä tapaamisessa on valmentajan lisäksi mukana johtamisen asiantuntija, joka auttaa jäsentämään työhösi liittyviä asioita.
3.  Tapaat kolmesta viiteen kertaan valmentajan kanssa ja saat apua tilanteen ratkaisemiseen ja seurantaan.

Yhteystiedot:

Afectar

Aalto Start-Up Center
Maarintie 6
02150 Espoo

myynti@afectar.fi
puh. 044 977 4888